Vörå Pensionärsklubb

Vörå pensionärsklubbs r.f. styrelse 2020

Ordförande 
Torbjörn Ehrman, Miemoisvägen 2, 66600 VÖRÅ
Tfn 06 383 2029, gsm 050 591 0399, e-post: torbjorn.ehrman@gmail.com

Vice ordförande
Mari-Anne Bertills, Härmävägen 13 c 6, 66600 VÖRÅ
Tfn 06 383 2113, gsm 050 320 5408

Sekreterare
Monica Östman, Skatan 12, 66640 MAXMO
Tfn 050 329 0121, e-post: monica.ostman@anvianet.fi

Kassör
Karin Simons, Tvärvägen 23, 66600 VÖRÅ
Tfn 06 383 8589, gsm 050 527 5443, e-post: simonskarin44@gmail.com

Styrelsemedlemmar
Ingmar Jåfs, Rejpeltvägen 655, 66600 VÖRÅ
Tfn 06 383 8585, gsm 050 379 1699, e-post: jafs.ingmar@netikka.fi

Elisabeth Kullas, Rejpeltvägen 552, 66600 VÖRÅ
Tfn 06 383 8568, gsm 050 408 8655

Suppleanter i styrelsen
Ulf Friman Grimsgränd 3 A 1, 66600 VÖRÅ
Tfn +358 44 524 1987 e-post: firman.ulf@gmail.com

Svea Södergård, Kaurajärvivägen 154, 66600 VÖRÅ
Tfn 06 383 0364, gsm 050 572 1827, e-post: svea.sodergard@outlook.com

Resekoordinator
Torbjörn Ehrman, kontaktuppgifter se ovan