Vörå Pensionärsklubb

Nyhetsbrev från SPF Österbotten

SPF Österbotten rf informerar regelbundet sina föreningar genom att sända ut nyhetsbrev. Dessa utkommer ca 10 - 12 gånger per år.

 Läs nyhetsbrevet här: