Vörå Pensionärsklubb

Månadsmöte 31.1.2023

23.02.2023 kl. 12:29
Månadsmötet den 31 januari samlade 65 medlemmar i Röda byns samlingssal för att lyssna till dagens gäster Sini Hemming och Jessica Havulehto.

Månadsmötets gäster var Sini Hemming från Stormossen och Jessica Havulehto från Härmä Rehab & Spa. Sini Hemming berättede om de nya avfallshanteringsreglerna som träder i kraft under 2023.
Jessica Havulehto berättade om Härmä Rehab & Spas utbud. Bland annat om kurser och föreläsningar.

Foto: Ulf Friman

Monica Östman